تئاتر
محمود ظهیرالدینی
گروه نمایش کمدی اخوان گروه نمایش کمدی اخوان در سال 1303 تاسیس شد محمود ظهیرالدینی : در پی تعطیلی کلوپ موزیکال و سفر علی نصر به اروپا و رکود کار نمایش محمود ظهیرالدینی که کار نمایش را در کمدی ایران ...
علینقی وزیری
گروه نمایشی کلوپ موزیکال گروه نمایشی کلوپ موزیکال در سال 1301 تاسیس شد . علینقی وزیری : وزیری نخستین موسیقی دان تحصیل کرده ی اروپا بود که با گردآوری عده ای از جوانان با ذوق از جمله کمال شهرزاد ، ...
توسط
تومان