اردشیر ایرانی
فیلم سینمایی شیرین و فرهاد
فیلم سینمایی شیرین و فرهاد فیلم سینمایی شیرین و فرهاد محصول : امپریال فیلم ( بمبئی ) کارگردان : عبدالحسین سپنتا تهیه کننده : اردشیر ایرانی فیلم نامه : عبدالحسین سپنتا فیلم بردار : ادی ایرانی موسیقی متن : نوریانی ...
توسط
تومان