بیوگرافی فیلم سینمایی لیلی و مجنون
فیلم سینمایی لیلی و مجنون
فیلم سینمایی لیلی و مجنون فیلم سینمایی لیلی و مجنون محصول : کمپانی ایست ایندیا ( کلکته ) کارگردان : عبدالحسین سپنتا تهیه کننده : ب.ل.لمکا فیلم نامه : عبدالحسین سپنتا ( بر اساس کتاب قیس بن عامر و دیوان ...
توسط
تومان