حسن خیاط باشی
artworks-000161790412-5x7aba-t500x500
درباره مهندس بیلی : حسن خیاط باشی بدون تردید در میان چهره های پر طرفدار تلویزیون در ردیف نخست قرار دارد ، او قبل از اینکه به تلویزیون بیاید در نمایشنامه های رادیوئی بازی میکرد .بعد از رادیو به وزارت فرهنگ و ...
یک خوشگل و هزار مشکل
فیلم سینمایی یک خوشگل و هزار مشکل فیلم سینمایی یک خوشگل و هزار مشکل یک خوشگل و هزار مشکل با بازی محمد علی فردین و پوری بنایی و حسن خیاط باشیدر سال 1350 میباشد نویسنده پرویز نوری،کارگردان محمد علی زرندی ...
توسط
تومان