خسرو پرویزی
فیلم سینمایی آقا دزده
فیلم سینمایی آقا دزده فیلم سینمایی آقا دزده محصول : گروه سینماهای متحد تهران کارگردان : خسرو پرویزی تهیه کننده : ناصر مجد بیگدلی ، خسرو پرویزی فیلمنامه : خسرو پرویزی فیلم بردار : کمال مطیعی سال تولید : 1345 ...
فیلم سینمایی ولگرد قهرمان
فیلم سینمایی ولگرد قهرمان فیلم سینمایی ولگرد قهرمان محصول : گروه سینماهای متحد تهران کارگردان : خسرو پرویزی تهیه کننده : ناصر مجد بیگدلی ، خسرو پرویزی فیلم نامه : خسرو پرویزی فیلم بردار : نصرت الله کنی سال تولید ...
فیلم سینمایی ببر کوهستان
فیلم سینمایی ببر کوهستان فیلم سینمایی ببر کوهستان محصول : استودی. عصر طلایی کارگردان : خسرو پرویزی تهیه کننده : عزیز الله کردوانی فیلم نامه : خسرو پرویزی فیلم بردار : نصرت الله کنی سال تولید : 1344 مدت زمان ...
فیلم سینمایی زمین تلخ
فیلم سینمایی زمین تلخ فیلم سینمایی زمین تلخ محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : خسرو پرویزی تهیه کننده : اصغر بیچاره ، خسرو پرویزی فیلم نامه : خسرو پرویزی فیلم بردار : فریدون ری پور ، قدرت الله احسانی ...
فیلم سینمایی آخرین گذرگاه
فیلم سینمایی آخرین گذرگاه فیلم سینمایی آخرین گذرگاه محصول : استودیو شهرستان فیلم و سازمان سینمایی آذر کارگردان : خسرو پرویزی تهیه کننده : بابکن آودیسیان ، منوچهر طایفه فیلم نامه : خسرو پرویزی فیلم بردار : واهاگ وارطانیان سال ...
فیلم سینمایی دختری فریاد می کشد
فیلم سینمایی دختری فریاد می کشد فیلم سینمایی دختری فریاد می کشد محصول : استودیو آژیر فیلم کارگردان : خسرو پرویزی تهیه کننده : ژوزف واعظیان ، شهریاری فیلم نامه : خسرو پرویزی فیلم بردار : قدرت الله احسانی سال ...
فیلم سینمایی آتش و خاکستر
فیلم سینمایی آتش و خاکستر فیلم سینمایی آتش و خاکستر محصول : استودیو تهران شهرستان فیلم کارگردان : خسرو پرویزی تهیه کننده : بابکن آودیسیان فیلم نامه : خسرو پرویزی ( بر اساس داستان بیست و چهار ساعت از زندگی ...
فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان
فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان فیلم سینمایی آرامش قبل از طوفان محصول : استودیو تهران شهرستان فیلم کارگردان : خسرو پرویزی تهیه کننده : بابکن آودیسیان فیلم نامه : خسرو پرویزی فیلم بردار : قدرت الله احسانی ، صابر ...
1 2
توسط
تومان