دکتر اسحق نعمان
فیلم سینمایی مکر ابلیس
فیلم سینمایی مکر ابلیس فیلم سینمایی مکر ابلیس محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : دکتر جنتی عطائی تهیه کننده : گرجی عبادیا ( احمد فهمی ) فیلم نامه : دکتر جنتی عطائی فیلم بردار : دکتر اسحق نعمان سال ...
فیلم سینمایی ماجرای جنگل
فیلم سینمایی ماجرای جنگل فیلم سینمایی ماجرای جنگل محصول : فانوس فیلم کارگردان : مهندس مهدی میرصمد زاده تهیه کننده : ایرج قادری ، منصور باقریان فیلم نامه : دکتر مجتبی عطائی فیلم بردار : دکتر اسحق نعمان سال تولید ...
توسط
تومان