دکتر جنتی عطایی
فیلم سینمایی مکر ابلیس
فیلم سینمایی مکر ابلیس فیلم سینمایی مکر ابلیس محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : دکتر جنتی عطائی تهیه کننده : گرجی عبادیا ( احمد فهمی ) فیلم نامه : دکتر جنتی عطائی فیلم بردار : دکتر اسحق نعمان سال ...
توسط
تومان