روبیک سرکیسیان
فیلم سینمایی یکی بود یکی نبود
فیلم سینمایی یکی بود یکی نبود فیلم سینمایی یکی بود یکی نبود محصول : اورانوس فیلم کارگردان : رحیم روشنیان تهیه کننده : رحیم روشنیان ، ژرژ ، روبیک سرکیسیان ، فریدون قوانلو فیلم نامه : رحیم روشنیان فیلم بردار ...
توسط
تومان