روفیا بازیگر قدیمی
فیلم سینمایی رستم و سهراب
فیلم سینمایی رستم و سهراب فیلم سینمایی رستم و سهراب محصول : دیانا فیلم کارگردان : مهدی رئیس فیروز ، دکتر شاهرخ رفیع تهیه کننده : دکتر شاهرخ رفیع فیلم نامه : دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی ( اقتباس از شاهنامه ...
توسط
تومان