سعید نیوندی
فیلم سینمایی خروس جنگی
فیلم سینمایی خروس جنگی فیلم سینمایی خروس جنگی محصول : سازمان سینمایی درفش کارگردان : اسماعیل پورسعید تهیه کننده : اسماعیل پورسعید فیلم نامه : اسماعیل پورسعید فیلم بردار : سعید نیوندی سال تولید : 1344 مدت زمان : 90 ...
فیلم سینمایی دهکده طلایی
فیلم سینمایی دهکده طلایی فیلم سینمایی دهکده طلایی محصول : سازمان سینمایی درفش کارگردان : نظام فاطمی تهیه کننده : اسماعیل پورسعید فیلم نامه : نظام فاطمی ، اسماعیل پورسعید فیلم بردار : سعید نیوندی سال تولید : 1343 مدت ...
فیلم سینمایی نیرنگ دختران
فیلم سینمایی نیرنگ دختران فیلم سینمایی نیرنگ دختران محصول : استودیو ایران فیلم کارگردان : سعید نیوندی تهیه کننده : پرویز حجازی فیلم نامه : احمد شاملو فیلم بردار : سعید نیوندی سال تولید : 1343 مدت زمان : 90 ...
فیلم سینمایی زنها فرشته اند
فیلم سینمایی زنها فرشته اند فیلم سینمایی زنها فرشته اند محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : اسماعیل پورسعید تهیه کننده : گرجی عبادیا ( احمد فهمی ) فیلم نامه : اسماعیل پورسعید فیلم بردار : سعید نیوندی سال تولید ...
فیلم سینمایی گرگ صحرا
فیلم سینمایی گرگ صحرا فیلم سینمایی گرگ صحرا محصول : استودیو کاروان فیلم کارگردان : سعید نیوندی تهیه کننده : شکرالله رفیعی فیلم نامه : اسماعیل پورسعید فیلم بردار : سعید نیوندی سال تولید : 1340 مدت زمان : 90 ...
فیلم سینمایی دختران حوا
فیلم سینمایی دختران حوا فیلم سینمایی دختران حوا محصول : استودیو کاروان فیلم کارگردان : سعید نیوندی تهیه کننده : شکرالله رفیعی فیلم نامه : سعید نیوندی فیلم بردار : سعید نیوندی سال تولید : 1340 مدت زمان : 90 ...
فیلم سینمایی آفت زندگی یا مرفین
فیلم سینمایی آفت زندگی یا مرفین فیلم سینمایی آفت زندگی یا مرفین محصول : استودیو کاروان فیلم کارگردان : محمد علی جعفری تهیه کننده : محمد علی جعفری فیلم نامه : محمد علی جعفری فیلم بردار : سعید نیوندی سال ...
فیلم سینمایی صفرعلی
فیلم سینمایی صفرعلی فیلم سینمایی صفرعلی محصول : استودیو کاروان فیلم کارگردان : سعید نیوندی تهیه کننده : شکرالله رفیعی فیلم نامه : اسماعیل پورسعید فیلم بردار : سعید نیوندی سال تولید : 1339 مدت زمان : 90 دقیقه سی ...
توسط
تومان