سیاوش شجریان
شجریان
محمد رضا شجریان زاده 1 مهر ماه سال 1319 در مشهد موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز، خواننده و خوشنویس اهل ایران و نامزد ۲ جایزه گرمیاست. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد یک مهر ماه سالروز زمینی شدن خسرو ...
توسط
تومان