شبکه صفر
artworks-000161790412-5x7aba-t500x500
درباره مهندس بیلی : حسن خیاط باشی بدون تردید در میان چهره های پر طرفدار تلویزیون در ردیف نخست قرار دارد ، او قبل از اینکه به تلویزیون بیاید در نمایشنامه های رادیوئی بازی میکرد .بعد از رادیو به وزارت فرهنگ و ...
توسط
تومان