عطاالله زاهد
فیلم سینمایی چشم براه
فیلم سینمایی چشم براه فیلم سینمایی چشم براه محصول : استودیو کاروان فیلم کارگردان : عطا الله زاهد تهیه کننده : عطا الله زاهد ، اکبر دهقان ، بهنام کشاورزی فیلم نامه : عطا الله زاهد فیلم بردار : خانی ...
فیلم سینمایی بازگشت به زندگی
فیلم سینمایی بازگشت به زندگی فیلم سینمایی بازگشت به زندگی محصول : استودیو عصر طلایی کارگردان : عطا الله زاهد تهیه کننده : عزیز الله کردوانی ، فرج الله نسیمیان فیلم نامه : عطا الله زاهد ( بر اساس داستانی ...
فیلم سینمایی بوسه مادر
فیلم سینمایی بوسه مادر فیلم سینمایی بوسه مادر محصول : استودیو عصر طلائی کارگردان : عطا الله زاهد تهیه کننده : عزیز الله کردوانی فیلم نامه : عطا الله زاهد ( بر اساس نمایشنامه ی سویل ) فیلم بردار : ...
توسط
تومان