علی آزموده
فیلم سینمایی خشم و فریاد
فیلم سینمایی خشم و فریاد فیلم سینمایی خشم و فریاد محصول : سازمان سینمایی شهر فرنگ کارگردان : رضا صفایی تهیه کننده : رضا صفایی ، منصور مرزی فیلم نامه : رضا صفایی فیلم بردار : رضا انجم روز سال ...
توسط
تومان