علی واکسی
فیلم سینمایی مراد و لاله
فیلم سینمایی مراد و لاله فیلم سینمایی مراد و لاله محصول : گروهخ سینماهای متحد تهران کارگردان : صابر رهبر تهیه کننده : ناصر مجدبیگدلی ، صابر رهبر فیلم نامه : صابر رهبر ( اقتباس از داستان واکسی ) فیلم ...
توسط
تومان