فریدون ثقفی
فیلم سینمایی در انتهای ظلمت
فیلم سینمایی در انتهای ظلمت فیلم سینمایی در انتهای ظلمت محصول : استودیو رنگین کمان کارگردان : ابوالقاسم ملکوتی تهیه کننده : شهریار استواری ، ابوالقاسم ملکوتی فیلم نامه : فریدون ثقفی فیلم بردار : ناصر رفعت ، فریدون قوانلو ...
توسط
تومان