فریدون قوانلو
فیلم سینمایی با معرفتها
فیلم سینمایی با معرفتها فیلم سینمایی با معرفتها محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : حسین مدنی تهیه کننده : حسین مدنی فیلم نامه : حسین مدنی فیلم بردار : فریدون قوانلو سال تولید : 1342 مدت زمان : 87 ...
فیلم سینمایی در انتهای ظلمت
فیلم سینمایی در انتهای ظلمت فیلم سینمایی در انتهای ظلمت محصول : استودیو رنگین کمان کارگردان : ابوالقاسم ملکوتی تهیه کننده : شهریار استواری ، ابوالقاسم ملکوتی فیلم نامه : فریدون ثقفی فیلم بردار : ناصر رفعت ، فریدون قوانلو ...
فیلم سینمایی دخترها اینطور دوست دارند
فیلم سینمایی دخترها اینطور دوست دارند فیلم سینمایی دخترها اینطور دوست دارند محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : اسماعیل پورسعید تهیه کننده : علی اصغر اسماعیلی فیلم نامه : اسماعیل پورسعید فیلم بردار : فریدون قوانلو سال تولید : ...
فیلم سینمایی خانم عوضی گرفتی
فیلم سینمایی خانم عوضی گرفتی فیلم سینمایی خانم عوضی گرفتی محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : حسین مدنی تهیه کننده : حسین مدنی فیلم نامه : حسین مدنی فیلم بردار : فریدون قوانلو سال تولید : 1340 مدت زمان ...
dscn7285-e1dab4b2ad-فیلم سینمایی انسان پرنده
فیلم سینمایی انسان پرنده فیلم سینمایی انسان پرنده محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : پرویز خطیبی تهیه کننده : گرجی عبادیا ( احمد فهمی ) فیلم نامه : پرویز خطیبی فیلم بردار : فریدون قوانلو سال تولید : 1340 ...
فیلم سینمایی فرشته فراری
فیلم سینمایی فرشته فراری فیلم سینمایی فرشته فراری محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : گرجی عبادیا ( احمد فهمی ) تهیه کننده : گرجی عبادیا فیلم نامه : گرجی عبادیا فیلم بردار : فریدون قوانلو سال تولید : 1339 ...
فیلم سینمایی دختری از اصفهان
فیلم سینمایی دختری از اصفهان فیلم سینمایی دختری از اصفهان محصول : استودیو اطلس فیلم کارگردان : گرجی عبادیا ( احمد فهمی ) تهیه کننده : گرجی عبادیا فیلم نامه : گرجی عبادیا فیلم بردار : فریدون قوانلو سال تولید ...
فیلم سینمایی پول حلال
فیلم سینمایی پول حلال فیلم سینمایی پول حلال محصول : الوند فیلم کارگردان : فریدون قوانلو تهیه کننده : اصغر بیچاره ( ژوله ) فیلم نامه : وندادی فیلم بردار : فریدون قوانلو سال تولید : 1339 مدت زمان : ...
1 2
توسط
تومان