فریدون گله
ابی
کندو کندو ترانه ای با صدای ابی شعری از ایرج جنتی عطائی آهنگ و تنظیم از زنده یاد واروژان     تنها تر از انسان در لحظه ی مرگ ساده تر از شبنم رو سفره ی برگ مطرود هم قبیله ...
توسط
تومان