فیلم سینمایی شد شد ، نشد نشد 1339
فیلم سینمایی شد شد ، نشد نشد
فیلم سینمایی شد شد ، نشد نشد فیلم سینمایی شد شد ، نشد نشد محصول : استودیو اطلس فیلم و سازمان سینمایی چهار پر کارگردان : احمد افسانه ، هوشنگ شفقی تهیه کننده : احمد افسانه فیلم نامه : معتضدی ...
توسط
تومان