فیلم سینمایی نصیب و قسمت 1341
فیلم سینمایی نصیب و قسمت
فیلم سینمایی نصیب و قسمت فیلم سینمایی نصیب و قسمت محصول : سازمان سینمایی نسیمیان کارگردان : ابراهیم باقری تهیه کننده : فرج الله نسیمیان فیلم نامه : ابراهیم باقری فیلم بردار : ناصر  رفعت سال تولید : 1341 مدت ...
توسط
تومان