معصومه خاکیار
فیلم سینمایی مشهدی عباد
فیلم سینمایی مشهدی عباد فیلم سینمایی مشهدی عباد محصول : استودیو عصر طلایی کارگردان : صمد صباحی تهیه کننده : عزیز الله کردوانی و ج . حکیمیان فیلم نامه : صمد صباحی ( اقتباس از نمایش نامه با همین اسم ...
فیلم سینمایی گلنسا
فیلم سینمایی گلنسا فیلم سینمایی گلنسا محصول : استودیو دیانا فیلم کارگردان : سرژ آزاریان تهیه کننده : ساناسار خاچاطوریان ، باغدان یگانیان ، فرید زینتی فیلم نامه : سرژ آزاریان ، ابوالقاسم جنتی عطائی فیلم بردار : واهاک وارطانیان ...
توسط
تومان