منتجم شیرازی
فیلم سینمایی اشکها و خنده ها
فیلم سینمایی اشکها و خنده ها فیلم سینمایی اشکها و خنده ها محصول : استودیو پارس فیلم کارگردان : دکتر اسماعیل کوشان تهیه کننده : دکتر اسماعیل کوشان فیلم نامه : احمد نجیب زاده فیلم بردار : محمود کوشان سال ...
توسط
تومان