ناصر مجدبیگدلی
فیلم سینمایی مراد و لاله
فیلم سینمایی مراد و لاله فیلم سینمایی مراد و لاله محصول : گروهخ سینماهای متحد تهران کارگردان : صابر رهبر تهیه کننده : ناصر مجدبیگدلی ، صابر رهبر فیلم نامه : صابر رهبر ( اقتباس از داستان واکسی ) فیلم ...
فیلم سینمایی سه تا نخاله
فیلم سینمایی سه تا نخاله فیلم سینمایی سه تا نخاله محصول : گروه سینماهای مشترک تهران کارگردان :صابر رهبر تهیه کننده : ناصر مجدبیگدلی ، صابر رهبر فیلم نامه : محمد متوسلانی فیلم بردار : صابر رهبر سال تولید : ...
توسط
تومان