نمایش حیله های اسکاپن
محمود ظهیرالدینی
گروه نمایش کمدی اخوان گروه نمایش کمدی اخوان در سال 1303 تاسیس شد محمود ظهیرالدینی : در پی تعطیلی کلوپ موزیکال و سفر علی نصر به اروپا و رکود کار نمایش محمود ظهیرالدینی که کار نمایش را در کمدی ایران ...
توسط
تومان