نمایش شوهر بد گمان
علینقی وزیری
گروه نمایشی کلوپ موزیکال گروه نمایشی کلوپ موزیکال در سال 1301 تاسیس شد . علینقی وزیری : وزیری نخستین موسیقی دان تحصیل کرده ی اروپا بود که با گردآوری عده ای از جوانان با ذوق از جمله کمال شهرزاد ، ...
توسط
تومان