ژرژ لیچنسکی
فیلم سینمایی قربون خودم
فیلم سینمایی قربون خودم فیلم سینمایی قربون خودم محصول : استودیو میثاقیه کارگردان : مجید محسنی تهیه کننده : مجید محسنی فیلم نامه : مجید محسنی فیلم بردار : ژرژ لیچنسکی سال تولید : 1341 مدت زمان : 121 دقیقه ...
فیلم سینمایی کلید
فیلم سینمایی کلید فیلم سینمایی کلید محصول : استودیو میثاقیه کارگردان : محمود نوذری تهیه کننده : مهدی میثاقیه فیلم نامه : هوشنگ مهرآسا ، محمود نوذری فیلم بردار : ژرژ لیچنسکی سال تولید : 1341 مدت زمان : 79 ...
فیلم سینمایی بهلول
فیلم سینمایی بهلول فیلم سینمایی بهلول محصول : ری فیلم کارگردان : صادق بهرامی تهیه کننده : سرهنگ محمد شب پره فیلم نامه : سرهنگ محمد شب پره فیلم بردار : ژرژ لیچنسکی ( با همکاری ایرج فره وشی ، ...
فیلم سینمایی رستم و سهراب
فیلم سینمایی رستم و سهراب فیلم سینمایی رستم و سهراب محصول : دیانا فیلم کارگردان : مهدی رئیس فیروز ، دکتر شاهرخ رفیع تهیه کننده : دکتر شاهرخ رفیع فیلم نامه : دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی ( اقتباس از شاهنامه ...
فیلم سینمایی زندگی شیرین است
فیلم سینمایی زندگی شیرین است فیلم سینمایی زندگی شیرین است محصول : دیانا فیلم کارگردان : مجید محسنی تهیه کننده : مجید محسنی فیلم نامه : مجید محسنی ، معزالدیوان فکری فیام بردار : ژرژ لیچنسکی سال تولید : 1335 ...
فیلم سینمایی خون و شرف
فیلم سینمایی خون و شرف فیلم سینمایی خون و شرف محصول : دیانا فیلم کارگردان : ساموئل خاچیکیان تهیه کننده : ساموئل خاچیکیان فیلم نامه : ساموئل خاچیکیان فیلم بردار : ژرژ لیچنسکی سال تولید : 1334 مدت زمان : ...
khwab-w-khyal-b294bbb461-فیلم سینمایی خواب و خیال
فیلم سینمایی خواب و خیال فیلم سینمایی خواب و خیال محصول : استودیو دیانا فیلم کارگردان : مجید محسنی تهیه کننده : مجید محسنی فیلم نامه : معزالدیوان فکری ، مجید محسنی ( بر اساس داستانی نوشته ژرژ لیچنسکی ) ...
توسط
تومان